Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoudková - Šimůnková, Šárka
dc.contributor.advisorVostřák, Marek
dc.contributor.authorMarchevka, Petr
dc.contributor.refereeBláhová, Olga
dc.date.accepted2014-06-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:35:40Z-
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:35:40Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-23
dc.identifier57895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13485
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na aplikaci technologie laserového přetavení HVOF stříkaných povlaků ke zvýšení kvality povlaků na bázi Co. Žárový nástřik Stellitu 6 byl laserově přetaven pomocí vysokovýkonného diodového laseru. Charakterizace HVOF nástřiků a vzorků po laserové modifikaci byla provedena pomocí světelné mikroskopie, SEM/EDX a rovněž byly provedeny měření tvrdosti, odolnosti proti opotřebení a zbytkového napětí. Výsledky naznačují, že lze plně kontrolovat hloubku protavení a stupeň protavení žárového nástřiku. Částečným přetavením došlo k homogenizaci struktury a k výraznému zvýšení odolnosti proti opotřebení.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlaserové navařovánícs
dc.subjectlaserové přetavenícs
dc.subjectHVOFcs
dc.subjectStellite 6cs
dc.subjectcharakteristika depozitucs
dc.titleAplikace technologie laserového přetavení HVOF stříkaných povlaků ke zvýšení kvality povlaků na bázi Cocs
dc.title.alternativeLaser surface modification of HVOF coatings for improvement quality and properties of Cobalt based coatings.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis aims to investigate the effects of laser surface treatment on the microstructure and wear performance for Stellite 6 HVOF sprayed coatings onto the steel substrate. Laser surface treatments have been carried out using a 4 kW high power diode laser. Wear behaviour was measured by Ball-on-Flat test and microhardnesstest of various coatings before and after laser treatment were evaluated.Residual Stress was measured by Hole-Drilling. The results indicated that it was possible to achieve control of melt depth and the degree of melting. Significant improvement of wear resistance and homogenization structures has been achieved after laser treatmenten
dc.subject.translatedlaser claddingen
dc.subject.translatedlaser meetingen
dc.subject.translatedHVOFen
dc.subject.translatedStellite 6en
dc.subject.translateddeposition characteristicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchevka_Diplomova_prace.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Marchevka.tifPosudek vedoucího práce114,52 kBTIFFView/Open
OP_Marchevka.tifPosudek oponenta práce93,23 kBTIFFView/Open
Prubeh_Marchevka.tifPrůběh obhajoby práce47,38 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.