Název: Detekce a klasifikace základní frekvence zvukového záznamu za účelem nalezení hraného tónu
Další názvy: Detection and classification of the fundamental frequency from the audio recording to find the played tone
Autoři: Janeček, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Mautner, Pavel
Oponent: Nový, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13515
Klíčová slova: ladička;tón;hudební nástroj;autokorelace;AMDF;Fourierova transformace;zpracování signálu;Android
Klíčová slova v dalším jazyce: tuner;pitch detection;musical instrument;autocorrelation;AMDF;Fourier transform;signal processing;Android
Abstrakt: Tato práce představuje metody v časovém pásmu pro hledání znějícího tónu. V první části popisuje obecnou teorii vzniku a zaznamenávání tónů z fyzikálního i počítačového pohledu. Mezi popisované metody patří Autokorelace, SDF, jejich kombinace SNAC a AMDF. Další část se věnuje reálné implementaci pro zařízení s operačním systémem Android a ukazuje výsledky popisovaných metod i s jejich chybami a výhodami. Výsledná aplikace Muassist je určena všem hudebníkům jako užitečný pomocník. Poslední část se věnuje programovému návrhu ladičky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents time-domain methods for pitch period detection. In the first part, the basic sound theory is described, including tone frequencies, from the point of view of physical and human perception. The second part is dedicated to the methods, such as the autocorrelation, SDF, their combination called SNAC, and AMDF. The last part mentions actual implementation for Android devices and shows the results of the described methods and my own application architecture. The final application is called Muassist.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
main.pdfPlný text práce924,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0387P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce336,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0387P-posudek.pdfPosudek oponenta práce684,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0387P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce202,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13515

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.