Název: Využití fyziologických signálů pro analýzu systémů pozornosti u člověka
Další názvy: Use of physiological signals for analysis of systems of attention in humans
Autoři: Staněk, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Mautner, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13524
Klíčová slova: EEG;ERP;elektroencefalografie;evokované potenciály;P300;rušení;vizuální stimulace;pozornost
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG;ERP;electroencephalography;event-related potentials;P300;disturbance;visual stimulation;attention
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pozornosti řidiče pomocí vizuální stimulace za monotónní jízdy po dálnici při různých typech rušení. Různé typy rušení mohou způsobit snížení pozornosti řidiče a vést k vážným dopravním nehodám. Proto je důležité vědět, jak který typ rušení konkrétně na člověka zapůsobí. K zjištění pozornosti řidiče se využije EEG/ERP (Electroencephalography/event-related potentials) dat charakterizující mozkovou aktivitu. Tento experiment je zaměřen především na složku P300 a její latenci, která by se měla při určitých typech rušení měnit. Toto primární měření je dále doprovázeno sekundárním měřením tepu. K sekundárnímu měření je vypracován software, který umožňuje správu tepové frekvence všech účastníků experimentu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with monitoring driver's attention by visual stimulation during monotonous drive on highway with different types of disturbance. Different types of disturbance can lead to decreasing driver's attention and cause serious car accidents. Therefore, it is important to know how the particular type of disturbance can impress the drive. EEG/ERP (Electroencephalography/event-related potentials) data which characterize brain activity will be used to determine driver's attention. This measurement is focused primarily on the P300 component and its latency, which should change in certain types of disturbance. The primary measurement is further accompanied by the secondary pulse measurement. A software tool is developed for this secondary measurement, which allows administration of heartbeat frequency of all experiment participants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A11B0489P_BP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0489P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce440,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0489P-posudek.pdfPosudek oponenta práce465,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0489P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce181,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13524

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.