Název: Hodnocení publikačních aktivit
Další názvy: Evaluation of publishing activities
Autoři: Lang, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Skala, Václav
Oponent: Dostal, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13535
Klíčová slova: RIV;VBA;analýza;data;vizualizace;grafické zpracování;informační systém;VaVaI;publikace;hodnocení;interaktivní formulář
Klíčová slova v dalším jazyce: RIV;VBA;analysis;data;visualization;graphic processing;information system;VaVaI;publication;evaluation;interactive form
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výsledků výzkumných organizací ze systému www.isvav.cz a analýzou datové struktury, kde data byla zpracována pro období od roku 2007 do roku 2011. Část práce je věnována získávání dat o vybraných technických fakultách na vysokých školách v České republice. V práci je mimo jiné nastíněná problematika získávání dat a výběru vhodného nástroje na reprezentaci dat. Hlavním cílem práce je tato získaná data vyhodnotit, porovnat a vhodně interpretovat výsledky v grafickém zpracování, přičemž primárně je analýza soustředěna na Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is devoted to the evaluation of results produced by research organizations. The information related to studied figures is provided by the information system www.isvav.cz. Furthermore, this thesis describes the analysis of a data structure applied to the period from 2007 to 2011. A part of the thesis is concerned with acquiring of data related to selected universities in the Czech Republic with the specialization in technical faculties. Besides other things, this thesis presents the insight into the issues concerning the acquisition of data and the selection of an appropriate system intended for the representation of data. The main objective of this thesis is to evaluate the acquired data and to make a comparison and an appropriate interpretation of results using a graphic data processing. The analysis is primarily focused on the Faculty of Applied Sciences at the University of West Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A10B0334P_LANG.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0334P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce310,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0334P-posudek.pdfPosudek oponenta práce297,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0334P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce204,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.