Název: Systém pro demonstraci vyhodnocování SQL dotazů
Další názvy: A System for Demonstration of Evaluation of SQL Queries
Autoři: Mazánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Potužák, Tomáš
Oponent: Cais, Štěpán
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13538
Klíčová slova: online systém;SQL dotaz;vyhodnocování dotazu;demonstrace vyhodnocování
Klíčová slova v dalším jazyce: online system;SQL query;query evaluation;evaluation demonstration
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá seznámením se s SQL jazykem se zaměřením na všechny varianty příkazu SELECT. Zároveň má za úkol seznámení se s programováním webů a online systémů. V druhé části práce je úkolem vytvoření online systému, který bude schopen graficky demonstrovat postupné vyhodnocování zadaného SQL dotazu SELECT. Na závěr je nutno celý systém otestovat na několika příkladech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with an introduction to SQL language focusing on all variants of SELECT statement. It also deals with an introduction to web programming and programming of online systems. The task of the second part of this thesis is to build an online system that will be capable to graphically demonstrate a step-by-step evaluation of specified SQL query. At the very end the system needs to be tested with couple of examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A10B0013P.pdfPlný text práce489,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0013P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce105,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0013P-posudek.pdfPosudek oponenta práce338,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0013P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce208,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.