Title: Systém pro demonstraci vyhodnocování SQL dotazů
Other Titles: A System for Demonstration of Evaluation of SQL Queries
Authors: Mazánek, Petr
Advisor: Potužák, Tomáš
Referee: Cais, Štěpán
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13538
Keywords: online systém;SQL dotaz;vyhodnocování dotazu;demonstrace vyhodnocování
Keywords in different language: online system;SQL query;query evaluation;evaluation demonstration
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá seznámením se s SQL jazykem se zaměřením na všechny varianty příkazu SELECT. Zároveň má za úkol seznámení se s programováním webů a online systémů. V druhé části práce je úkolem vytvoření online systému, který bude schopen graficky demonstrovat postupné vyhodnocování zadaného SQL dotazu SELECT. Na závěr je nutno celý systém otestovat na několika příkladech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an introduction to SQL language focusing on all variants of SELECT statement. It also deals with an introduction to web programming and programming of online systems. The task of the second part of this thesis is to build an online system that will be capable to graphically demonstrate a step-by-step evaluation of specified SQL query. At the very end the system needs to be tested with couple of examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A10B0013P.pdfPlný text práce489,36 kBAdobe PDFView/Open
A10B0013P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce105,77 kBAdobe PDFView/Open
A10B0013P-posudek.pdfPosudek oponenta práce338,68 kBAdobe PDFView/Open
A10B0013P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce208,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.