Název: Konstrukční návrh invalidního vozíku pro sportovní účely
Další názvy: Construction design of a wheelchair for sporting purposes
Autoři: Vodolán, Jan
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Barták, Petr
Oponent: Peleška, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13549
Klíčová slova: rugby;invalidní vozík;postižený;kvadruplegie;paraplegie
Klíčová slova v dalším jazyce: rugby;wheelchair;disability;quadriplegia;paraplegia
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem invalidního vozíku pro rugby. V první části jsou popsány druhy postižení, vybrané sporty pro tělesně postižené, pravidla hry a je zde provedena rešerše vozíků na trhu. Druhá část znázorňuje pomocí 3D modelu jednotlivé funkční části. Ve třetí části je popsán kontrolní výpočet rámu a finanční kalkulace materiálových nákladů. Součástí práce je výkresová dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design of a wheelchair for rugby. The first section describes the types of disability, types of sports for disabled, the rules of the game and there are search wheelchairs on the market. The second part illustrates using a 3D model of the individual functional parts. The third section describes the calculation of the strength and the financial calculation of material costs. Component of this work is drawing documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VODOLAN_JAN_DP_2014.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vodolan.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vodolan.pdfPosudek oponenta práce998,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodolan.pdfPrůběh obhajoby práce317,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.