Název: Návrh a porovnání montážních nosníků front-end modulu osobního automobilu v závislosti na použitých materiálech
Další názvy: Design and comparison of front-end carrier of a car depending on the used materials
Autoři: Bílek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kosnar, Martin
Bizoň, Michal
Oponent: Mizera, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13552
Klíčová slova: front-end modul;montážní nosník;nastavovací elementy;hybrid in mould technology;termoplast;polyamid;hliníková slitina;vstřikolis;kataforická linka;strojní sazba;prodejní cena
Klíčová slova v dalším jazyce: front end module;front end module carrier;tolerance compensation;hybrid in mould technology;thermoplastics;aluminum cast;injection moulding machine;machine price;price of one piece
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh tří variant montážního nosníku osobního automobilu. Na každou variantu je uplatněn jiný materiálový koncept. Pro každou verzi je provedena pevnostní kontrola a je navržen výrobní postup s vyčíslením času operací. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení a výběr vítězné varianty.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis contains design of three versions of front-end module carrier. On each version is used different material. For each vision is made linear stress analysis and for each vision is present time of cycle. In the end of work is calculated best solution from economic view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bc.Ondrej_Bilek_final.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Bilek.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Bilek.pdfPosudek oponenta práce599,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek.pdfPrůběh obhajoby práce263,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.