Název: Kuželočelní řaditelná převodovka pro rig
Další názvy: Bevel-serial gear for a RIG
Autoři: Karlová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Bouda, Michal
Oponent: Rašpl, Radovan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13553
Klíčová slova: převodovka;převodový poměr;soukolí;modální analýza;pevnostní analýza;deformační analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: gearbox;gear ratio;gear;modal analysis;stress analysis;strain analysis
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh převodovky pro naviják lan na ropné plošině ve dvou variantách. Výpočty sloužící k návrhu převodových prvků, hřídelí a uložení hřídelí byly provedeny pomocí výpočetního programu KISSsoft 2013. Pro modelování a výpočet modální analýzy, pevnostní a deformační analýzy byl použit Inventor Professional 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains a proposal for gear winch ropes on an oil platform in two variants. Calculations use to design transmission elements, shaft and shaft were performed using the computer program KISSsoft. For modeling and calculation of modal analysis, strength and deformation analysis was used Inventor Professional 2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karlova.pdfPlný text práce13,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Karlova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Karlova.pdfPosudek oponenta práce837,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlova.pdfPrůběh obhajoby práce288,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13553

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.