Název: Návrh koncepce vulkanizačního lisu VL75"
Další názvy: The concept proposal of the curing press VL75"
Autoři: Jirásko, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hynek, Martin
Valdman, Petr
Oponent: Žídek, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13558
Klíčová slova: vulkanizační lis;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: curing press;CAD;FEM
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na konstrukční návrh komponent vulkanizačního lisu, které zajišťují otevírání, zavírání a předepínání lisu. Součástí práce je přehled používaných typů konstrukcí a součástí vulkanizačních lisů. Návrh jednotlivých komponent je podložen analytickými a MKP výpočty, které jsou součástí práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the design of components of the curing press. These components provide the opening and closing of the curing press. The thesis includes an overview of the types of structures and components of curing presses. Design of individual components is supported by analytical and FEM calculations, which are part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jirasko.pdfPlný text práce7,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Jirasko.pdfPosudek vedoucího práce510,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Jirasko.pdfPosudek oponenta práce876,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirasko.pdfPrůběh obhajoby práce278,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.