Název: Studie podvozku pro nízkopodlažní tramvajové vozidlo
Další názvy: Research study of a bogie for the low-floor tram
Autoři: Bláha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Kottner, Radek
Oponent: Hampl, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13560
Klíčová slova: druhy současných podvozků;nízkopodlažní trakční podvozek;otočná a neotočná varianta;3D projekce;náprava;listová pružina;výpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: types of present bogies;traction bogie of low-floor tram;rotary and non-rotary bogie;3D design;axle;leaf spring;strength calculation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem trakčního podvozku pod nízkopodlažní tramvaj. Cílem bylo vytvořit otočnou a neotočnou variantu. Podvozek využívá standardního dvojkolí s malými koly. Na podvozku je použit pouze hlavní příčník s kolébkou. Vedení dvojkolí je provedeno pomocí listových pružin nahrazující podélníky podvozku. Práce se také zabývá pevnostním výpočtem nápravy, listové a šroubové pružiny. Pro neotočnou variantu byly vytvořeny dva návrhy.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the design of the traction bogie for the low-floor tram. The aim of the thesis was to create rotary and non-rotary bogie. The bogie has a standard axle with small wheels. There is used only the main crosspiece with a cradle in the bogie. The motion of a bogie is done by leaf springs without longitudinal beam. The thesis deals with the strength calculation of axle and leaf and coil spring too. For the non-rotary bogies were made two drafts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Blaha_Petr.pdfPlný text práce23,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Blaha.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Blaha.pdfPosudek oponenta práce951,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blaha.pdfPrůběh obhajoby práce269,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13560

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.