Název: Modernizace zkušebny - návrh pomocné převodovky
Další názvy: Modernization of laboratory - design of the auxiliary gearbox
Autoři: Šuch, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Krónerová, Eva
Pech, Pavel
Oponent: Rašpl, Radovan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13561
Klíčová slova: převodová skříň;ozubené kolo;pastorek;hydrodynamické ložisko;hřídel;asynchronní motor;frekvenční měnič;nalisování;modální analýza;olej;svar;labyrintové těsnění;šroub;náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: gearbox;gearwheel;pinion;hydrodynamic bearings;shaft;asynchronous motor;frequency converter;interference fit;modal analysis;oil;weld;labyrinth seals;screw;costs
Abstrakt: Téma této práce je návrh pomocné převodovky. Tato převodovka je určena pro zkušebnu ve firmě Wikov Gear s.r.o. Hlavním cílem je konstrukční návrh převodové skříně s potřebnými převody. V práci jsou uvedeny základní výpočty, grafy, modální analýza převodové skříně pomocí MKP a výkresy.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is design of the auxiliary gearbox. This gearbox is for laboratory in company Wikov Gear s.r.o. The main object is engineering design of gearbox with necessary gears. This work contains the main calculations, graphs, modal analyze of gear-box by using Finite Element Method and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
CELEK.pdfPlný text práce10,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Such.pdfPosudek vedoucího práce924,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Such.pdfPosudek oponenta práce825,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Such.pdfPrůběh obhajoby práce311,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.