Název: Konstrukční návrh otočného stolu TDV 25
Další názvy: Construction design of the rotary table TDV 25
Autoři: Sláma, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lašová, Václava
Kortus, Jiří
Oponent: Kubíček, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13563
Klíčová slova: otočný stůl;pohybové osy B a V;vedení;posuvový mechanismus;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: rotary table;motion axes B and V;guidance;thrust mechanism;MKP
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh otočného stolu TDV 25, zejména návrhy základních rámových dílů a pohybových os. Je doplněna potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací v daném rozsahu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis includes the design of the rotary table TDV 25, notably of the basic frame parts and motion axes. Accompanied by supporting calculations and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_10_01.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Slama.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Slama.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slama.pdfPrůběh obhajoby práce288,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.