Název: Konstrukční návrh kuželočelní převodovky o výkonu 630 kW
Další názvy: Designing of Bevel-Helical Gear Unit of performance 630 kW
Autoři: Holý, Petr
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Nováček, Josef
Oponent: Lhoták, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13564
Klíčová slova: kuželočelní dvoustupňová převodovka;Klingelnberg;cementace;kalení;pásová doprava;tepelné zpracování;CAD;sestava;kusovník;MKP;ložiska;Inventor;KissSoft;MechSoft;NX
Klíčová slova v dalším jazyce: bevel-helical gear unit;Klingelnberg;carburized;heat treatement;conveyor belt transportation;CAD;BOM;FEM;drawing;assembly;bearings;Inventor;KissSoft;MechSoft;NX
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh dvoustupňové kuželočelní převodovky pro pohon pásových dopravníků. Součástí práce je rešerše daného problému, návrh a výpočty, 3D vymodelovaná sestava, rám kontrolovaný pomocí MKP, výkres sestavy, kusovník a zprávy o provedených výpočtech. Ozubení, ložiska a hřídele byly kontrolovány programem KissSoft, skříň v programu NX8, modelování bylo prováděno v programu Inventor.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work includes design of a Bevel-Helical Gear Unit, which is consistent with the specified parameters and customer requirements. The work includes research work, 3D modeled assembly with BOM, structure designed by FEM and all calculations which were needed. Calculations were made by KissSoft, MechSoft and NX. Modeling was performed with Inventor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Holy_diplomova prace_2014.pdfPlný text práce7,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Holy.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Holy.pdfPosudek oponenta práce954,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holy.pdfPrůběh obhajoby práce320,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13564

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.