Název: Vřerteník univerzálního hrotového soustruhu
Další názvy: The Headstock of the Universal Centre Lathe
Autoři: Pušman, Šimon
Vedoucí práce/školitel: Hynek, Martin
Vykoukal, Jaroslav
Oponent: Žídek, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13566
Klíčová slova: vřeteník;univerzální hrotový soustruh;hlavní pohon;vřeteno;převodové mechanismy;MKP;CAD
Klíčová slova v dalším jazyce: headstock;universal center lathe;main drive;spindle;transmission mechanism
Abstrakt: V této diplomové práci byly vytvořeny dvě varianty konstrukčního řešení vřeteníku univerzálního hrotového soustruhu. Tyto varianty byly vyhodnoceny a bylo zvoleno vhodné konstrukční řešení. Po-mocí analytických a numerických výpočtů byly navrženy a zkontrolovány jednotlivé části vřeteníku. Vřeteník byl zkonstruován pomocí CAD systému a pro jeho vybrané součásti byla vytvořena výkresová dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: Two design variants of the headstock of the universal center lathe were made in this diploma sheet. These variant were compared and the right design solution of the headstock was chosen. Particular components were designed and checked due to analytic and numeric calculations. The headstock was designed in the CAD system and drawings were made for particular component.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PUSMAN_Simon_DP.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Pusman.pdfPosudek vedoucího práce492,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Pusman.pdfPosudek oponenta práce903,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pusman.pdfPrůběh obhajoby práce272,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.