Title: Konstrukční návrh dílenského lisu 60 kN s hydraulickým pohonem
Other Titles: Engineering design of the workshop press machine (60 kN) with a hydraulic drive.
Authors: Badal, Miloš
Advisor: Duník, Miroslav
Čejka, Vilém
Referee: Belko, Alfred
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13571
Keywords: dílenský hydraulický lis;nožní hydraulický pohon;C rám lisu;pracovní válec
Keywords in different language: workshop hydraulic press;foot hydraulic drive;C-shaped open frame;working cylinder
Abstract: V této diplomové práci byl popsán konstrukční návrh malého dílenského lisu pro drobné lisovací práce s možností ruční manipulace lisovaného předmětu při pracovním zdvihu. Byly provedeny základní výpočty pro dimenzování rámu a pracovního válce. Zvolené řešení bylo zkontrolováno pomocí softwaru NX8,5.
Abstract in different language: In this thesis it was described the design of s small press for pressing fine work. This press allows manual manipulation of the press during the working stroke of the press. Basic calculations were made for the dimensioning of the frame and the working cylinder. The chosen solution was checked by software NX 8,5 by SIEMENS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Badal_Milos_ S12N0050K.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Badal.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Badal.pdfPosudek oponenta práce716,83 kBAdobe PDFView/Open
Badal.pdfPrůběh obhajoby práce288,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.