Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Karel
dc.contributor.authorKonrádová, Simona
dc.contributor.refereeWolfová, Jitka
dc.contributor.refereeZahradníková, Radka
dc.date.accepted2014-05-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:20Z-
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:20Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier47079
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13688
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá institutem doručování v občanském soudním řízení podle zák. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř."), a souvisejících právních, zákonných i podzákonných, předpisů. Doručování je jedním z významných nástrojů civilního procesu, je prostředkem komunikace soudu s účastníky řízení ve všech procesních stádiích a zajišťuje tedy kontinuální průběh soudního řízení. Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený, byť ne komplexní, náhled na vývoj institutu doručování v průběhu času, upozornit na zásadní změny a zvraty v systému doručování a v jeho chápání zákonodárcem i právní, zejm. soudní, praxí. Práce se má rovněž blíže zaměřit na právní úpravu doručování podle v současné době platné právní úpravy, neboť tato je výsledkem revoluční novely o.s.ř., která zcela změnila tvář doručování, když do jeho podstaty byly zapojeny moderní technologie a zároveň byla odpovědnost za doručení ve velké rozsahu přenesena na účastníky řízení adresáty.cs
dc.format52 s. (100 250 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectinstitut doručovánícs
dc.subjectobčanský soudní řádcs
dc.subjectdatová schránkacs
dc.subjecteJusticecs
dc.titleDoručování v civilním procesucs
dc.title.alternativeService in civil trialen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the institute of delivery service in civil court proceedings under the Act. No. 99/1963 Coll., Code of Civil Procedure (hereinafter as "o.s.ř.") and related juristical, legal and sub-legal regulations. Delivery service is one of the most important tools of civil law procedure, it is a means of communication of the court with the parties in all stages of the process and thus ensures continuous course of justice. The work aims to provide the reader with a comprehensive, though not complex insight into the development of the Institute of delivery service over time, to highlight the major changes and upheavals in the delivery service system and in his understanding of legislators and law, particularly judicial practice. The thesis also has a closer focus on the rules governing the delivery service in accordance with currently applicable regulations, as this is the result of revolutionary amendment to the o.s.ř., which has completely changed the face of the delivery service, when the modern technology is more involved into its nature and also more responsibility for the delivery service has been largely passed on to the parties - the addressee.en
dc.subject.translatedcivil trialen
dc.subject.translatedinstitut of delivery serviceen
dc.subject.translatedcode of civil procedureen
dc.subject.translateddata boxen
dc.subject.translatedeJusticeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Dorucovani v civilnim procesu Konradova 2014.pdfPlný text práce696,2 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Konradova 1..pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Konradova 2..pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Konradova.pdfPrůběh obhajoby práce263,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.