Title: Právo na život a jeho ústavní limity
Other Titles: The Right for Life and its Constitutional Limits
Authors: Škoula, Jaroslav
Advisor: Vokrojová, Renáta
Referee: Forejtová, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13716
Keywords: ústavní právo;Ústava;LZPS;život;eutanázie;asistovaná sebevražda;přerušení početí;lidská práva
Keywords in different language: constitutional law;Constitution;ECHR;life;euthanasia;assisted suicide;interruption of conception;human rights
Abstract: Práce srovnává ústavněprávní úpravu v ČR a srovnává úpravy v předchozích československých Ústavách (1918, 1920, 1948, 1960), dále upozorňuje na souběh více základních práv ve vztahu k právu na život. Tyto souběhy a protiklady jsou představeny na konkrétních příkladech řešených u ESLP.
Abstract in different language: The work compares the constitutional treatment in the Czech Republic and compares treatment in the previous Czechoslovak constitutions (1918, 1920, 1948, 1960), further highlights the concurrence of more fundamental rights in relation to the right to life. These concurrence and contradictions are presented with concrete examples solved before the ECHR.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravo na zivot a jeho ustavni limity_final1.pdfPlný text práce786,87 kBAdobe PDFView/Open
Skoula VO.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Skoula FO.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Skoula prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce430,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.