Title: Vytváření geometrických pojmů na 1. stupni ZŠ (Srovnání učebnic v ČR a SR)
Other Titles: Creating geometric terms of the first degree for primary school (Comparison of textbooks in the Czech Republic and Slovakia)
Authors: Troppová, Hana
Advisor: Coufalová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13756
Keywords: geometrie;vývoj geometrie;geometrické představy;srovnání vzdělávacích dokumentů;srovnání učebnic;didaktický test
Keywords in different language: geometry;development of geometry;geometric ideas;comparison of educational documents;comparison textbooks;didactic test
Abstract: Tato práce se zabývá vytvářením geometrických pojmů ve výuce na 1. stupni základní školy a porovnáním učebnic v České republice a ve Slovenské republice. V teoretické části je přiblížena historie a pojetí vyučování geometrie na 1. stupni základní školy. Přiblížena jsou i další související témata - geometrické představy, rýsování a jemu blízké činnosti, současný stav vyučování geometrie v ČR. Další kapitolou je porovnání českých a slovenských vzdělávacích dokumentů. V praktické části najdeme srovnání českých a slovenských učebnic a následuje srovnání geometrických znalostí u žáků ze čtvrtých tříd české a slovenské. Vyhodnocení ukazuje rozdíly v pojetí vyučování geometrie na 1. stupni v České republice a Slovenské republice.
Abstract in different language: This master thesis deals with creation of geometric terms in teaching of the first degree for primary school. It also compares textbooks in the Czech Republic and Slovakia. The theoretical part is about history and conception teaching of geometry of the first degree for primary school. There are other related topics such as geometric ideas, drawing and similar activities, current status of teaching geometry in the Czech Republic. The next chapter compares Czech and Slovak educational documents. In the practical part we can find comparing Czech and Slovak textbooks and also compares geometric knowledge of Czech and Slovak pupils from the forth classes. The conclusion shows differences in conception of teaching geometry for primary schools in the Czech Republic and Slovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hana Troppova - DP (Vytvareni geometrickych pojmu na 1. stupni ZS).pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Troppova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce150,25 kBAdobe PDFView/Open
XXI. Oponentni posudek bakalarske prace_ Troppova.pdfPosudek oponenta práce39,77 kBAdobe PDFView/Open
Troppova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce63,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.