Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRanda, Miroslav
dc.contributor.authorMachačová, Veronika
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:16Z
dc.date.available2013-07-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:16Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-30
dc.identifier57609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13761
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem fotografie v průběhu 20. století a nejmodernější fotografickou technikou na počátku 21. století. V první části diplomové práce je podrobně popsán jak fyzikální, tak chemicko-technologický vývoj fotografie v průběhu 20. století. V práci jsou uvedeny taktéž specifické oblasti, na které měla fotografie veliký formativní vliv. Druhá část práce se zabývá fyzikálními a technickými specifiky ve vývoji fotografie. V uvedených kapitolách je podrobně popsán vývoj fotografických filmů a vývoj elektronických snímacích čipů. V této kapitole jsou taktéž detailně popsány specifika fotoaparátů používaných v kosmu a vybrané speciální prvky v novodobém vývoji fotografie. Ve třetí části jsou uvedeny vytvořené pracovní listy vycházející z teoretické části diplomové práce, které jsou následně prakticky vyzkoušeny ve školním vyučování.cs
dc.format127 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotografiecs
dc.subjectCCDcs
dc.subjectCMOScs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectfotografický filmcs
dc.subjectvesmírcs
dc.subjectčernobílá fotografiecs
dc.subjectbarevná fotografiecs
dc.subjectRGBcs
dc.subjectCMYKcs
dc.subjectpokusycs
dc.titleFyzikální principy současné fotografiecs
dc.title.alternativePhysical principies of actual photographyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the development of photography in the course of 20th century and the latest photographic technology in the early of 21st of the century. In the first part of the thesis is described in detail how physical so chemical and technological development of photography in the course of the 20th century. They are also given a specific area to which the great formative influence was photos. The second part of the thesis deals with the physical and technical characteristics in the development of photography. In these chapters is described in detail the development of photographic films ane electronic sensing chips. In this chapter are also described in detail the specifics of the cameras used in the cosmos, and selected special elements in the modern development of photography. In the third section are created worksheets based on the theoretical part of the thesis, which were subsequently practically tested in the chool teaching.en
dc.subject.translatedphotographyen
dc.subject.translatedCCDen
dc.subject.translatedCMOSen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedphotographical filmen
dc.subject.translatedspaceen
dc.subject.translatedblack and white photographyen
dc.subject.translatedcolor photographyen
dc.subject.translatedRGBen
dc.subject.translatedCMYKen
dc.subject.translatedexperimentsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Machacova_V_P12N0165P.pdfPlný text práce9,54 MBAdobe PDFView/Open
Machacova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce147,67 kBAdobe PDFView/Open
Machacova - opon..pdfPosudek oponenta práce204,92 kBAdobe PDFView/Open
Machacova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.