Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodroužek, Ladislav
dc.contributor.authorHanzalová, Dana
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:46Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier56979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13803
dc.description.abstractBakalářská práce Rozvoj přírodovědné gramotnosti u předškolních dětí se zabývá různými cestami rozvoje přírodovědné gramotnosti v prostředí mateřských škol, a to zejména s využitím zoologických a botanických zahrad. Teoretická část zpracovává způsoby rozvoje přírodovědné gramotnosti v mateřských školách ve spojitosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V empirické části pak byl vytvořen soubor výukových programů pro Zoologickou a botanickou zahradu Plzeň se zaměřením na předškolní děti.cs
dc.format126 s. (163 123 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřírodovědná gramotnostcs
dc.subjectpředškolní dětics
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectzoologická a botanická zahradacs
dc.subjectvýukový programcs
dc.titleRozvoj přírodovědné gramotnosti u předškolních dětícs
dc.title.alternativeThe development of preschool children´s natural science understandingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor work The development of preschool children´s natural science understanding is dealing with different ways of natural science understanding development in kindergarten environment, especially with the use of zoological and botanical gardens. The theoretical part presents ways to develop natural science understanding in kindergartens in connection with the Framework Curriculum for Preschool Education. In the empirical part, a set of tutorials for Zoological and botanical garden Plzeň focusing on preschool children was created.en
dc.subject.translatednatural science literacyen
dc.subject.translatedprechool childrenen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedzoological and botanical gardenen
dc.subject.translatededucational programmeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hanzalova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,72 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova OP.pdfPosudek oponenta práce55,92 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.