Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlowík, Josef
dc.contributor.authorDitrychová, Alena
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:53Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:53Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier57541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13819
dc.description.abstractBakalářská práce má název Příprava na školní docházku u dětí se smyslovým postižením. Práce je zaměřena na rozdíly ve vzdělávání dětí se zrakovým a sluchovým postižením a dětí bez postižení. V práci je popsána klasifikace zrakového a sluchového postižení, vzdělávání dětí z pohledu české legislativy, příprava na školní docházku. Jedna kapitola je také věnována kompenzačním pomůckám využívaným při vzdělávání. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jak speciální mateřské školy připravují děti se smyslovým postižením na školní docházku, jaké pomůcky při přípravě využívají. Výzkum byl realizován ve speciálních mateřských školách.cs
dc.format80 s. (92 923 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsluchové postiženícs
dc.subjectzrakové postiženícs
dc.subjectpříprava na školní docházkucs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.subjectškolní zralostcs
dc.subjectškolní připravenostcs
dc.titlePříprava na školní docházku u dětí se smyslovým postiženímcs
dc.title.alternativePreparation of children with sensory disabilities for schoolingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bacherlor thesis named Preparation of children with sensory disabilities for schooling. It is focusing on education diferences for children with hearing and visual impairment and children without disability. In thesis are described clasifications of hearing and visual impairment, education of children on base of czech legislation, preparing of schooling. One chapter presesents special equipments for eduacion of children with hearing and visual impairment. Goals of the investigation in specialized nursery schools are: first, to find out how specialized nursery schools prepared children with hearing and visual impairment for shooling, and second which equipment using teacher for this education.en
dc.subject.translatedhearing disabilityen
dc.subject.translatedvisual disabilityen
dc.subject.translatedpreparation for schoolingen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedspecial equipmenten
dc.subject.translatedschool maturityen
dc.subject.translatedschool readinessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ditrychova_Priprava_na_skolni_dochazku_u_deti_se_smyslovym_postizenim.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Ditrychova VP.pdfPosudek vedoucího práce64,94 kBAdobe PDFView/Open
Ditrychova OP.pdfPosudek oponenta práce36,66 kBAdobe PDFView/Open
Ditrychova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.