Title: Výchova ke zdravému životnímu stylu v současné mateřské škole
Other Titles: Healthy lifestyle education in a contemporary kindergarten
Authors: Kubíková, Markéta
Advisor: Šafránková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13827
Keywords: výchova ke zdraví;zdravý životní styl;zdraví;zdravá škola;mateřská škola;zdravá výživa;tělesná aktivita;duševní hygiena
Keywords in different language: health education;healthy lifestyle;health;healthy school;kindergarten;healthy diet;physical activity;mental health
Abstract: Bakalářská práce "Výchova ke zdravému životnímu stylu v současné mateřské škole" pojednává o rozdílu ve výživě a pohybové aktivitě dětí mezi běžnou mateřskou školou a školou zaměřenou na podporu zdraví. V teoretické části bakalářské práce je vysvětlován pojem "výchova ke zdraví" a zdravý životní styl. Práce se dále zabývá faktory poškozujícími zdraví, postoji dětí ke zdraví a také tzv. "Zdravou školou". Cílem praktické části bylo zjistit rozdíly ve výživě, stravování a pohybové aktivitě i přístupem rodičů dětí ke zdravému životnímu stylu. Použity byly dvě výzkumné metody: Dotazník připravený pro rodiče, z kterého bylo zjištěno, že většina rodičů z obou mateřských škol se snaží vést své děti ke správnému stravování i k pohybu, a dále interview s ředitelkami dvou mateřských škol, z kterých vyplynulo, že mateřská škola podporující zdraví má zdravěji sestavený jídelníček, zatímco běžná mateřská škola je lépe vybavena pro pohyb dětí.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Healthy Lifestyle Education in a Contemporary Kindergarten" has been dealing with a difference in a diet and physical activity between a common and a health supporting kindergarten. In the theoretical part of the thesis the concepts "health education" and "healthy lifestyle" have been explained. Furthermore, the work has concerned with health damaging factors, children´s attitude to health and also so-called "Healthy School". The aim of the practical part was to find out differences in nutrition, diet, physical activity and parents' position on healthy lifestyle. Two research methods have been used - a questionnaire prepared for parents and interviews with two headmistresses of both kindergartens. The results from the questionnaire have shown that most parents from both kindergartens try to lead their children to a healthy diet and physical activity. The conclusion from the interviews shows that the health supporting kindergarten uses a healthier menu whereas the common kindergarten is better equipped for children's physical activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova VP.pdfPosudek vedoucího práce36,98 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova OP.pdfPosudek oponenta práce31,25 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.