Title: Jazyková a kulturní práce německých zprostředkovatelů kultury v České republice
Other Titles: The language and culture work of the German cultural mediators working in the Czech Republic
Authors: Krouparová, Jitka
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13846
Keywords: Češi;Němci;společná historie;divadlo
Keywords in different language: Czechs;Germans;mutual history;theater
Abstract: Práce popisuje česko-německou spolupráci na jazykové a kulturní úrovni. Je chronologicky rozdělena. Začíná historickým přehledem spolupráce od roku 1848 po současnost, pokračuje přehledem kulturních zprostředkovatelů a poté přichází na řadu kulturní část zaměřená na divadlo.Zde nalezneme divadla, která se nacházela na našem území v minulosti i nyní. Jako například divadlo Čojč, které představuje současného zástupce živé spolupráce mezi Čechy a Němci. Na konci práce se nalézá rozhovor se členy tohoto divadla.
Abstract in different language: This work describes czech german environment from cultural and lingual perspective. It is chronologically introduced. First it describes the mutual history from 1848 up to now, and then it introduces the cultural conveyers of our time. The second dividing is also chronological theater of older times and now. The theater of our time is represented by the Čojč Theater. Conclusion of this work contains an interview with members of this theater. It is introduced it as an example of cooperation. Also the results of this work are described in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jitka Krouparova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
krouparova_vp.pdfPosudek vedoucího práce419,21 kBAdobe PDFView/Open
krouparova_op.pdfPosudek oponenta práce375,25 kBAdobe PDFView/Open
krouparova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce144,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.