Title: Specifika a provedení analgezie a analgosedace v přednemocniční péči
Other Titles: The Particularities and Implementation of Analgesia and Analgosedation in the Prehospital Care
Authors: Neužilová, Iveta
Advisor: Hájek, Marcel
Referee: Kasal, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13870
Keywords: bolest;analgezie;opioidy;analgosedace;sedativa;anestetika;kazuistika
Keywords in different language: pain;analgesia;opioids;analgosedation;sedatives;anesthetics;casuistry
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech analgezie a analgosedace v přednemocniční neodkladné péči. Vychází z teoretických východisek o patofyziologii bolesti a její farmakoterapii. Práce popisuje přednosti a nedostatky jednotlivých analgetik, anestetik a sedativ užívaných k analgosedaci, která je vedle analgetizace běžným výkonem zdravotnické záchranné služby. Práce se zabývá specifiky provedení analgezie a analgosedace v přednemocniční neodkladné péči a hledá nejobvyklejší indikace těchto úkonů prostřednictvím dokumentace Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. V rámci praktické části pátrá po četnosti užití jednotlivých léčivých přípravků a stavu pacienta před jejich aplikací. Práce je doplněna třemi kazuistikami.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with possibilities of analgesia and analgosedation in the prehospital emergency care. It works on the theoretical basis about pain's pathophysiology and therapy. This work describes the advantages and disadvantages of the anodynes, anesthetics and sedatives for analgosedation, which is common operation of emergency medical service together with analgesia. The thesis is concerned with particularities of analgesia and analgosedation in the prehospital emergency care and it finds the most usual indications by way of documents from The Emergency Medical Service of Pilsen. Under the practical part it searches for frequency of using the medicinal drugs and the condition of patient before their application. This thesis is completed with three case interpretations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Neuzilova Iveta.pdfPlný text práce921,59 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova VP.jpgPosudek vedoucího práce445,4 kBJPEGThumbnail
View/Open
Neuzilova OP.pdfPosudek oponenta práce634,06 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP Neuzilova 001.jpgPrůběh obhajoby práce273,28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.