Title: Hodnocení pestrosti stravy v předškolních zařízeních
Other Titles: Evaluation of dietary diversity in pre-school facilities
Authors: Petráňová, Monika
Advisor: Nová, Eva
Referee: Klepáč, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13889
Keywords: výživa;předškolní věk;děti;stravování;výživová pyramida;pestrost
Keywords in different language: nutrition;preschool age;children;catering;nutrition pyramid;variety
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je hodnocení pestrosti stravy v předškolních zařízeních. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze 4 kapitol. V těchto kapitolách popisuji dětskou výživu v předškolním věku. Dále vysvětluji hodnocení stravy, zde rozebírám staré a současné hodnocení. Věnuji se popisu jednotlivých složek výživy a v závěru charakterizuji výživovou pyramidu. V praktické části vyhodnocuji pestrost stravy z měsíčních jídelních lístků vybraných předškolních zařízení podle nových trendů školního stravování. Praktická část dále obsahuje diskuzi a závěrečný výstup z bakalářské práce.
Abstract in different language: The theme of my bachelor thesis is to evaluate the diversity of food in preschools. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part is composed of four chapters. These chapters describe the infant food in pre-school age. It also explains the dietary assessment. I´m analyzed old and current assessment. It describes the various components of nutrition and in the end I characterize the nutritional pyramid. In the practical part I analyze the variety of food from the monthly menus. It was analyzed in selected preschools facilities according to new trends in school meals. The practical part contains a discussion of the final outcome of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodnoceni pestrosti stravy v predskolnich zarizenich, Monika Petranova.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Petranova VP.zipPosudek vedoucího práce595,08 kBZIPView/Open
Petranova OP.jpgPosudek oponenta práce489,6 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Petranova 001.jpgPrůběh obhajoby práce271,2 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.