Název: Specifika letecké záchranné služby při hromadných neštěstích a katastrofách
Další názvy: Specificities of Air Rescue Service at Mass Disasters and Catastrophes
Autoři: Voglová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Hejkal, Luděk
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13901
Klíčová slova: medicína katastrof;hromadné neštěstí;integrovaný záchranný systém;letecká záchranná služba;mimořádná událost
Klíčová slova v dalším jazyce: catastrophe medicine;mass disaster;integrated rescue system;air ambulance;extraordinary incident
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Specifika letecké záchranné služby při hromadných neštěstích a katastrofách seznamuje s úlohou letecké záchranné služby při mimořádných událostech a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje hromadné neštěstí a katastrofy obecně. Zabývá se integrovaným záchranným systémem a v neposlední řadě se věnuje specifikaci letecké záchranné služby a jejím úlohám při mimořádných událostech. Praktická část práce se zaměřuje na kazuistiky událostí, při kterých musel zasahovat vrtulník letecké záchranné služby. Konkrétně se jedná o dopravní nehodu autobusu, vlakové neštěstí a popis dvou taktických cvičení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis titled "Specifics of the aerial ambulance services in mass disasters and catastrophes" introduces tasks of aerial ambulance services during emergency situations and is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes mass disasters and catastrophes in general. It deals with the integrated rescue system and, last but not least, concentrates on the specification on the aerial medical services and its tasks during emergency situations. The practical part focuses on event case studies in which a helicopter of the aerial medical services was used. Specifically it describes a bus traffic accident, a train crash and two tactical exercises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Denisa Voglova.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voglova VP.jpgPosudek vedoucího práce452,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Voglova OP.jpgPosudek oponenta práce461,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Voglova 001.jpgPrůběh obhajoby práce281,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13901

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.