Title: Daňově právní a účetní aspekty v případě přeměn společností dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Other Titles: Tax law and accounting aspects in case of transformations of companies according to the Act on Transformations of Business companies and Co-operatives
Authors: Ambrož, Jan
Advisor: Nocar, Josef
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13910
Keywords: přeměny obchodních společností;fúze;právní nástupnictví;rozhodný den;účetnictví;daň z příjmu
Keywords in different language: transformation of bussiness companies;merger;legal succession;decisive day;accounting;income tax
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o přeměnách obchodních společností z účetního a daňového hlediska, ale i z pohledu obchodněprávního. Cílem diplomové práce je popsat účetnictví a daňové povinnosti společností při realizaci jednotlivých přeměn po rozsáhlé novele zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, která vešla v účinnost 1. ledna 2012.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the transformations of commercial companies from the accounting and tax point of view but also from a commercial-law point of view. The aim of the thesis is to describe in detail the accounting and tax obligations of companies in the implementation of the individual transformations after extensive amendment to the Act 125/2008 Coll. about transformations of commercial companies and cooperatives, which came into effect on 1 January 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Ambroz.pdfPlný text práce666,51 kBAdobe PDFView/Open
ved.p.Ambroz.pdfPosudek vedoucího práce45,89 kBAdobe PDFView/Open
op. posudek Ambroz.pdfPosudek oponenta práce35,5 kBAdobe PDFView/Open
protokol Ambroz.pdfPrůběh obhajoby práce55,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.