Diplomové práce / Theses (KFP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 60
Krupičková, Lucie
Daň z přidané hodnoty a přenesená daň pod vlivem práva EU

The thesis is about value added tax, reverse charge and the impact of European Union law on tax system. In thesis there is tax system, how VAT and reverse charge in Czech Republic works and what tax harmonization brought. The thesis is also about VAT in Slovakia,...

Balík, Tomáš
Antidumpingové clo a jeho obcházení

The main aim of my thesis is to describe anti-dumping duty, where I method of analysis to characterize the process and formation of anti-dumping regulations. I explained to the three components of the anti-dumping duty. Next, I focused on the system of the market economy. ...

Horák, Petr
Finančněprávní hlediska tvorby cen a úhrad ve veřejném zdravotním pojištění

The thesis provides an overview of historical development of healthcare financing in the Czech Rep. It further describes Czech healthcare insurance system and its legal frame. It focuses in more details on processes of pricing and reimbursement of healthcare, pharmaceuticals and medical ...

Bechyně, Ondřej
Dozor nad činností insolvenčního správce

The aim of this thesis is to describe supervision on Insolvency administrator. The thesis is systematically divided into three main chapters. First one called insolvency proceeding describes the history of proceeding from ancient times until nowadays, history of proceeding on territory of&#x...

Fischerová, Anna
Finanční správa v České republice

The main aim of this diploma thesis is to introduce the Financial Administration of the Czech Republic. I describe development of finance administration in our country and the specification of finance administration. This work is divided into four chapters. First, I try to cr...

Krupičková, Lucie
Daň z přidané hodnoty a přenesená daň pod vlivem práva EU

The thesis is about value added tax, reverse charge and the impact of European Union law on tax system. In thesis there is tax system, how VAT and reverse charge in Czech Republic works and what tax harmonization brought. The thesis is also about VAT in Slovakia,...

Slachová, Klára
Finančněprávní aspekty důchodového spoření

As a topic of my Thesis I have chosen The financial law aspects of retirement savings. The main goal of my work is to inform readers and describe in detail the problematics of retirement savings in Czech Republic. The main content is the description and changes compa...

Jedlička, Luboš
Správa spotřebních daní Celní správou ČR

His work is amed at specific tax wich plays a role in every person´s life here in the Czech republic. This tax called excise tax. The tax is collected in connection with consuption. Excise tax is levied on products wich may have an effect on environment (fuels)or...

Křížová, Monika
Ochranné prvky bankovek

In the first part, this thesis "The security features of banknotes" focuses on the history of money (banknotes and coins) in the Czech Republic. The third chapter describes various security features of Czech banknotes, their development and various printing techniques that are ...

Harajda, Miroslav
Směnka a šek a jejich využití v bankovní praxi

The main aim of this thesis titled "The Bill of exchange and the Cheque and their use in banking practise" is to outline place for the Bill of exchange and the cheques in payments in the Czech republic, especially in current banking practice. In the beginning&#x...

Barcík, Filip
Šedá ekonomika a švarcsystém

Thesis topic is the gray economy and švarcystém. The thesis describes the essence of these concepts and their place in society. The thesis seeks to objectively assess the causes and consequences of the gray economy and švarcsystém. The thesis contains an outline of how to ...

Gajdačová, Petra
Oddlužení jako způsob řešení úpadku se zaměřením na popěrné úkony insolvenčního správce

The theme of this thesis deals with the institute discharge of debts as one of the ways of dealing with bankruptcy. Thesis decribe partial phases insolvency proceedings, specifically in discharge of debts. Thesis is focused on insolvency trustee, namely with his acts and controll.

Hrdličková, Libuše
Srovnání a organizace dohledu nad finančním trhem jednotlivých zemích EU.

In my diploma thesis I aim to define models of supervision used in the European Union and compare their use. The financial market is highly complex. I discuss the characteristics of the market and define its main functions. Essential part of the supervision and regulation ...

Moravčík, Pavel
Financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků v ČR

The paper aims to study the financing of research, development and innovation in the Czech republic, the setup of national system that supports RDI activities, EU and CR stategic documents and its relations, the (lack of) evaluation of research results, state aid rules regarding&#x...

Šmíd, Jindřich
Právní aspekty trhu s humánními léčivy v kontextu práva České republiky a Evropské unie

The dissertation is divided into several parts spreading throughout law of Czech Republic and the European union with valid trends of international law being considered. Both internal market of the EU and the principles of individual authorities of the EU significantly influence pharmac...

Touschková, Ivana
Oddlužení manželů před revizní novelou insolvenčního zákona a po ní

The Insolvency Act determines the conditions of the debtor´s bankruptcy - being due to more creditors, going on unpaid obligations even after thirty-day term or inability of payment. The revealed failure may be solved by several means - bankruptcy, reorganization, disencumbrance. On pri...

Rácová Touschková, Michala
Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se zaměřením na poctivý úmysl dlužníka

The Insolvency Act regulates the metods how to solve a failure or nemace of a failure with. Generally used methods for solving these situation are bankruptcy, reorganization and disencumbrance. The insolvency application must give all the prescribed requirements. It can be passed togeth...

Pencák, Jaroslav
Finančně právní úprava regulace zadluženosti obcí v České republice

The thesis deals with the law of indebtedness of municipalities in the Czech Republic. The aim is above all to assess the ability of legislation to regulate the debt of municipalities. The first chapter deals with the definition of municipality and a brief history, ...

Novotný, Jiří
Postavení členských států v rámci hospodářské a měnové unie

I use the submitted diploma thesis to answer the question of whether the equal status of sovereign states Union members is maintained within the terms of mutual cooperation between the European countries of the European Union during their participation in the Economic and&#x...

Kristenová, Nela
Harmonizace platebního styku v Evropské unii - projekt SEPA

The main aim of the thesis is comprehensively informed about the SEPA project from its beginning to the present with regard to the planned future development, with special emphasis on legislation that accompanies the entire project. In connection with the introduction of the ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 60