Title: Právní a ekonomické aspekty fondů kolektivního investování
Other Titles: Legal and economic aspects of collective investment funds
Authors: Rauchfuss, Samuel
Advisor: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43514
Keywords: finanční trh;kolektivní investování;fondy kolektivního investování;investiční společnosti;podílové fondy;investiční fondy
Keywords in different language: financial market;collective investment;collective investment funds;investment companies;mutual funds;investment funds
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem fondů kolektivního investování. Obsahuje vhled do historického vývoje investování do fondů, a především do současné právní úpravy fondů kolektivního investování. Předně je kladen důraz na právní a ekonomické aspekty, které investor zohledňuje při rozhodování, zda zvolit fondy kolektivního investování nebo jiné investiční alternativy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic of collective investment funds. It contains an insight into the historical development of investing in funds, and especially in the current legislation of collective investment funds. First of all, emphasis is placed on the legal and economic aspects that the investor takes into account when deciding whether to choose collective investment funds or other investment alternatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni a ekonomicke aspekty fondu kolektivniho investovani_Rauchfuss.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP 2021 - Samuel Rauchfuss.pdfPosudek vedoucího práce88,96 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Rauchfuss.pdfPrůběh obhajoby práce319,37 kBAdobe PDFView/Open
PosudekRauchfuss.pdfPosudek oponenta práce96,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.