Title: Daňové aspekty insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce a dlužníka
Other Titles: Tax aspects of insolvency proceedings from the perspective of the insolvency administrator and debtor
Authors: Kuneš, Jiří
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43512
Keywords: daňové aspekty;insolvenční správce;dlužník;insolvenční zákon;daň;daňový řád
Keywords in different language: tax aspects;insolvency administrator;debtor;insolvency law;tax;tax code
Abstract: Práce pojednává o daňových aspektech insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce a dlužníka. V úvodu zmiňuji daňovou historii. Dále se zaměřuji na obecné informace o insolvenčním řízení. Následují hlavní kapitoly celé práce, kapitola zahrnující daňové aspekty insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce, a poté kapitola pojednávající o daňových aspektech insolvenčního řízení z pohledu dlužníka.
Abstract in different language: The thesis deals with the tax aspects of insolvency proceedings from the perspective of the insolvency administrator and the debtor.In the introduction I mention the tax history. I also focus on general information about insolvency proceedings. The main chapters of the whole work follow, the chapter including tax aspects of insolvency proceedings from the point of view of the insolvency administrator, and then the chapter dealing with tax aspects of insolvency proceedings from the point of view of the debtor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Danove aspekty insolvencniho rizeni z pohledu insolvencniho spravce a dluznika - Bc. Jiri Kunes.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
DP - Jiri Kunes.pdfPosudek oponenta práce57,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP - Bc. Jiri Kunes.pdfPosudek vedoucího práce158,81 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Kunes.pdfPrůběh obhajoby práce310,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.