Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
dc.contributor.authorKuneš, Jiří
dc.contributor.refereeNocar Josef, Ing.
dc.date.accepted2021-5-28
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:35Z-
dc.date.available2020-3-23
dc.date.available2021-05-31T13:42:35Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier84834
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43512
dc.description.abstractPráce pojednává o daňových aspektech insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce a dlužníka. V úvodu zmiňuji daňovou historii. Dále se zaměřuji na obecné informace o insolvenčním řízení. Následují hlavní kapitoly celé práce, kapitola zahrnující daňové aspekty insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce, a poté kapitola pojednávající o daňových aspektech insolvenčního řízení z pohledu dlužníka.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaňové aspektycs
dc.subjectinsolvenční správcecs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectinsolvenční zákoncs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectdaňový řádcs
dc.titleDaňové aspekty insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce a dlužníkacs
dc.title.alternativeTax aspects of insolvency proceedings from the perspective of the insolvency administrator and debtoren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programVeřejná správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the tax aspects of insolvency proceedings from the perspective of the insolvency administrator and the debtor.In the introduction I mention the tax history. I also focus on general information about insolvency proceedings. The main chapters of the whole work follow, the chapter including tax aspects of insolvency proceedings from the point of view of the insolvency administrator, and then the chapter dealing with tax aspects of insolvency proceedings from the point of view of the debtor.en
dc.subject.translatedtax aspectsen
dc.subject.translatedinsolvency administratoren
dc.subject.translateddebtoren
dc.subject.translatedinsolvency lawen
dc.subject.translatedtaxen
dc.subject.translatedtax codeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Danove aspekty insolvencniho rizeni z pohledu insolvencniho spravce a dluznika - Bc. Jiri Kunes.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
DP - Jiri Kunes.pdfPosudek oponenta práce57,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP - Bc. Jiri Kunes.pdfPosudek vedoucího práce158,81 kBAdobe PDFView/Open
pr.ob. Kunes.pdfPrůběh obhajoby práce310,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.