Title: Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty dvojího zdanění
Other Titles: International and national aspects of double taxation from prespective of finance law
Authors: Novotný, David
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Nocar, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13913
Keywords: daň;dvojí zdanění;daňová rezidentura
Keywords in different language: tax;double taxation;tax resident
Abstract: Ve své diplomové práci se nejprve zabývám teoretickými východisky problematiky právní úpravy dvojího zdanění a definicemi základních používaných pojmů. Vysvětluji, jaká opatření mohou státy k zamezení dvojího zdanění použít, a zabývám se problematikou vzorových smluvních modelů. Objasňuji pojetí daňové rezidentury ve srovnání platného zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění a stejně postupuji u vysvětlení příjmů, které jsou zákonem o daních z příjmů považovány za příjmy ze zdrojů v tuzemsku. Dále se zabývám vysvětlením metod, jaké mohou státy k zamezení dvojího zdanění použít a otázkami definičních znaků stále provozovny.
Abstract in different language: Double taxation and the avoidance or the limitation of double tax liability rank among the chief considarations of investors who complate investing or doing busniess abroad. International double taxation is levying of tax on the same declared income? asset or financial transaction by two jurisdictions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_David_Novotny.pdfPlný text práce778,32 kBAdobe PDFView/Open
Novotny.pdfPosudek vedoucího práce43,34 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Novotny.pdfPosudek oponenta práce43,1 kBAdobe PDFView/Open
pr Novotny.pdfPrůběh obhajoby práce53,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.