Title: Podnikatelská etika ve firemním právu se zaměřením na malé a střední podniky v ČR
Other Titles: Business ethics in corporate law with a focus on small and medium-sized enterprises in the Czech republic
Authors: Edlová, Michaela
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13918
Keywords: obchodní firma;etika;morálka;podnikatelská etika;manažerská etika;nástroj;společenská odpovědnost firem;malé a střední podniky
Keywords in different language: trade company;ethics;morality;business ethics;managerial etics;tool;corporate social responsibility;small and medium sized interprises
Abstract: Tato Diplomová práce pojednává o využívání nástrojů podnikatelské etiky a konceptu společenské odpovědnosti firem. Zjištuji rozdíly míry využívání mezi malými, středními a velkými podniky. Práce má za cíl odpovědět na otázku zda implementování nástrojů podnikatelské etiky a přijetí konceptu společenské odpovědnosti firem je pro podniky přinosné.
Abstract in different language: This diploma thesis discusses the use of the tools of business ethics and the concept of corporate social responsibility. I find differences in extent of use between small, medium, and large enterprises. The work aim to answer the question whether implementing of tools of business ethics and adoption of the concept of corporate social responsibility for businesses beneficial.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Edlova_5 Finalni verze.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Edlova.pdfPosudek vedoucího práce43,2 kBAdobe PDFView/Open
pos.op. Edlova.pdfPosudek oponenta práce139,92 kBAdobe PDFView/Open
protokol Edlova.pdfPrůběh obhajoby práce58,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.