Title: Barvy ve francouzském jazyce a civilizaci (Les couleurs dans la langue et civilisation francaise)
Other Titles: The colors in the French language and civilization
Authors: Kotlaříková, Kateřina
Advisor: Nováková, Sylva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13927
Keywords: barvy;francouzština;jazyk;civilizace;kultura;frankofonie;gramatika;výraz;vlajka;umění
Keywords in different language: colours;french;language;civilization;culture;francophonie;grammar;term;flag;art
Abstract: Tato práce je věnována studiu barev ve francouzském jazyce a civilizaci. Zkoumá výskyt barev ve francouzštině v ustálených spojeních, příslovích a rčeních, a porovnává tvoření výrazů ve francouzštině a češtině. Také se zabývá gramatikou barev. Dále se věnuje barvám ve francouzské a frankofonní civilizaci, studuje, jak barvy ovlivnily vznik vlajek jednotlivých zemí či jejich umění a každodenní život.
Abstract in different language: This dissertation is dedicated to the study of colours in the French language and civilization. It examines the presence of colours in French set phrases, proverbes and sayings, and compares the formation of expressions in French and Czech. Il also deals with the grammar of colours. Il also discusses the colours in French and Francophone civilization studying how colours affect the formation of the flags of the countries or their art and everyday life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotlarikova Katerina - Bakalarska prace.pdfPlný text práce333,15 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Kotlarikova-Nov.pdfPosudek vedoucího práce533,16 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Kotlarikova-Frid.pdfPosudek oponenta práce561,46 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Kotlarikova.pdfPrůběh obhajoby práce34,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.