Title: Návrh experimentálního reaktoru do 50 MW\dindex{t} chlazený tekutými solemi do teploty 850 C s pevným palivem
Other Titles: Design of experimental reactor of 50 MW cooled with liquid salt sof max. temperature 850 °C with solid fuel
Authors: Vejvoda, Jaroslav
Advisor: Hron, Miloslav
Šik, Jan
Jílek, Miroslav
Referee: Valenta, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13972
Keywords: FHR;jaderný reaktor;aktivní zóna;tekuté fluoridové soli;jaderné palivo;výměník;chladivo
Keywords in different language: FHR;nuclear reactor;reactor core;liquid fluorid salt;nuclear fuel;heat exchanger;coolant
Abstract: Tématem diplomové práce je návrh experimentálního reaktoru do 50 MWt,chlazený tekutými solemi. Práce zahrnuje porovnání všech možných dostupných chladiv, které se využívají pro systém chlazení primárního okruhu. Detailní popis a následný výběr vhodné fluoridové soli použité pro chlazení. Ve výpočtové části je popsán princip a následně realizován výpočet rozměrů a tlakových ztrát jádra výměníku. Dále je zde uveden numerický výpočet kritičnosti kef aktivní zóny. Na základě vypočtených hodnot je proveden návrh konstrukce primárního okruhu a je zpracován ve dvou výkresech.
Abstract in different language: The diploma work topic is design of experiment reactor up to 50MWt cooled by liquid salt. The work includes cooperation of all possible achievable coolants that are convenient for system of cooling of the primary circuit. There is given detailed description and further selection of suitable fluorite salts used for cooling. There is description of principally and successively performed computation of dimensions and pressure loses of the heat transfer core. There is description of numerical computation of the active zone criticalityon the bases of the computer values. There is executed design of the primary circuit structure and worked in two drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh experimentalniho reaktoru do 50 MWt. Chlazeny tekutymi solemi do teploty 850°C s pevnym palivem..pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Vejvoda.pdfPosudek vedoucího práce74,13 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Vejvoda.pdfPosudek oponenta práce84,15 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Vejvoda.pdfPrůběh obhajoby práce16,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.