Title: Kondenzační parní turbína s jaderným reaktorem IV. generace (návrh kondenzační parní turbíny pro jadernou elektrárnu se superkritickým vodním reaktorem IV. generace) - úloha pro 1 studenta
Other Titles: Condensing steam turbine with nuclear reactor IV. generation
Authors: Waldmann, Václav
Advisor: Štěch, Jaroslav
Fichtl, Richard
Referee: Štěpánek, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13975
Keywords: tepelný výpočet;bilanční schéma;turbína;SRWR
Keywords in different language: thermodynamic calculation;heat balancing diagram;turbine;SCWR
Abstract: V této práci je zpracována potřebná teoretická část k úspěšné realizaci návrhu kondenzační parní turbíny. Práce obsahuje návrh tepelného výpočtu cyklu, konstrukční návrh a pevnostní výpočet vnitřního VT tělesa kondenzační parní turbíny pro Superkritický vodní reaktor IV. generace.
Abstract in different language: Theoretical part is processed for successful realization of the proposal of condensing steam turbine. This work contains thermodynamic calculation of the turbine operation, structural proposal and the strength calculation of the HP inner casing for condensing steam turbine for Supercritical water reactor IV. generation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Waldmann_Vaclav_2014.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Waldmann.pdfPosudek vedoucího práce35,58 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Waldmann.pdfPosudek oponenta práce54,32 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Waldmann.pdfPrůběh obhajoby práce28,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.