Title: Teplotní výpočet dilatací koše kontejneru pro skladování vyhořelého jaderného paliva
Other Titles: Thermal dilatation computation of the container for spent nuclear fuel storage
Authors: Jílek, Jan
Advisor: Žitek, Pavel
Štěch, Jaroslav
Referee: Voldřich, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13976
Keywords: Teplotní pole;vedení tepla;palivový cyklus;CASTOR;metoda konečných prvků;teplotní dilatace
Keywords in different language: Temperature field;heat conduction;fuel cycle;CASTOR container;finite element method;temperature dilatation
Abstract: V této práci je popsán palivový cyklus jaderného paliva. Popsány jsou všechny fáze cyklu. Zvláštní pozornost je věnována skladovacím kontejnerům, na něž navazuje praktická část DP. V praktické části je navržena metodika výpočtu teplotního pole vedením a následné dilatace na koši obalového souboru pomocí MKP, popis výpočtového modelu a výpočtu. Výsledky výpočtu jsou zpracovány do grafické podoby a hodnoceny v záverečné části práce.
Abstract in different language: This work deals with the uranium fuel cycle. All phases of the cycle are described, especially the spent fuel storage. The practical part suggests the method of the thermal field and dilatations computation using FEM method. The computation is performed on the basket of the spent fuel container. Work contains detail FEM model and computation description. Computed results are processed in graphical form and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace JILEK Jan 2014.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Jilek.pdfPosudek vedoucího práce34,52 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Jilek.pdfPosudek oponenta práce106,56 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Jilek.pdfPrůběh obhajoby práce15,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.