Title: Loretánské litanie R. P. Lamberta Krause z roku 1764. Příspěvek k hudebně liturgickému provozu v Horažďovicích ve 2. pol. 18. století
Other Titles: Litanies of Loretta composed by R.P. Lambert Kraus in 1764. Entry to the musically-devotional activity in Horažďovice in second half of 18th century
Authors: Grolmusová, Eliška
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13980
Keywords: klasicismus;Lambert Kraus;litanie;Horažďovice
Keywords in different language: classicism;Lambert Kraus;litany;Horažďovice
Abstract: Práce se zabývá Loretánskou litanií, autorem hudebního díla a jejím místem vzniku (klášter Metten) a nalezení (Horažďovice). Práce je řazena chronologicky, nejprve popisuje dobu klasicismu, poté vysvětluje pojem litanie. Jedna velká kapitola je věnována městu Horažďovice v 18. století, historii, kostelům, řádům, hudebnímu provozu apod. Další kapitola se zabývá skladatelem Lambertem Kausem a v neposlední řadě jeho dílem Loretánské Litanie. V práci je snaha objasnit příčinu nalezení not v horažďovickém muzeu. Jedna z litanií s Tantum ergo je přepsána do digitální podoby a harmonicky rozebrána a přiložena k práci.
Abstract in different language: In her thesis, the author is concerned with Loretian Litany and the author of this musical piece of work. She also deals with the place where the work was composed (Metten Monastery) and the place where it was found (Harod'ovice). The thesis is arranged in chronological order. At first the author describes the time of Classicism and then she explains the term - Litany. One chapter is devoted to the city if Horazd'ovice in the 18th century and its history, churches, monastic orders, musical operation and so on. The other chapter deals with composer Lambert Kraus and his work Loretian Litany. The aim of the thesis is to clarify the cause of the finding notes in the museum in Horazd'ovice. One of the Litanies - Tantum Ergo - is written in digital form and there was Harmonie Analysis carried out by the author of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GrolmusovaE DP.pdfPlný text práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
Grolmusova_hodnoceni_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce574,58 kBAdobe PDFView/Open
Grolmusova_posudek_DP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce563,23 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Grolmusova.pdfPrůběh obhajoby práce164,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.