Title: Hlasové vady a poruchy u učitelů ZŠ a SŠ (spojeno s výzkumem)
Other Titles: Defects and disturbance of voices in primary school teachers and secondary school teachers(associated with research)
Authors: Hajšmanová, Simona
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13981
Keywords: hlasové poruchy;organické poruchy hlasu;funkční poruchy hlasu;hlasové vady;hlasová hygiena
Keywords in different language: desorders of voices;defects of voices;two parts of respondents
Abstract: Hlasový projev tvoří nedílnou součást učitelského povolání. Při této profesi je hlas namáhán a nesprávným tvořením zvuku popřípadě tónu se opotřebovává. Mohou pak vzniknout hlasové poruchy a vady, které pedagogům způsobují značné obtíže. V jednotlivých kapitolách se věnuji jak hlasové problematice učitelů hudebních předmětů, tak učitelů ostatních předmětů. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, zabývající se vadami a poruchami hlasu, a výzkumnou část, která zachycuje četnost hlasových poruch u učitelů základních a středních škol.
Abstract in different language: This thesis deals with disorders of voices and defects of voices of the teachers in primary and secondary schools. It has two parts. The first is the theoretical and it describes defect and desorders or their treatment. The second part is the research. Respondents are divided into two categories. In the first of these categories are music teachers, and in the second category are teachers of the others subjects. At the base of the hypothesis contains the real incedence of voice disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vady a poruchy hlasu u ucitelu zakladnich a strednich skol.pdfPlný text práce505,18 kBAdobe PDFView/Open
Hajsmanova_hodnoceni_DP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce800,51 kBAdobe PDFView/Open
Hajmsnova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce658,34 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Hajsmanova.pdfPrůběh obhajoby práce167,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.