Title: Práce s hudebně méně rozvinutými dětmi v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy
Other Titles: Work with less musically developed children in music lessons at elementary school
Authors: Havlíčková, Šárka
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13986
Keywords: hudební výchova;hudebnost;práce s dětmi;1. stupeň základní školy;hlasová výchova
Keywords in different language: music;musical less talent;work with children;1st grade of elementary school;vocal education
Abstract: Diplomová práce se věnuje otázkám práce s hudebně méně rozvinutými dětmi na základní škole. Mapuje problematiku dětské nezpěvnosti z hlediska požadavků hudební výchovy na elementárním stupni vzdělávání. Diplomová práce navrhuje vlastní projekt práce s vybranými vzorkem dětí, vhodným pro danou práci. Vzorek dětí lze pojmenovat žáky 1.stupně základní školy v Plzni. Sestavený projekt byl ověřen v praxi. Došla jsem k zajímavému zjištění. Činnosti byli prováděny individuálně s jednotlivými dětmi. Výsledky práce byly zpracovány metodou výzkumu (případovou studii). V české hudební pedagogice máme zpracovanou didaktiku (řadu podnětů), která vede k úspěšné nápravě nezpěvnosti. Náprava se opírá o práci s dechem a tělem jedince.
Abstract in different language: The thesis focuses on the issue of working with musically less talented children in the elementary school. It surveys the issue of inability of children to sing from the requirements of musical education at the elementary level of education point of view. The thesis proposes its own project of working with selected children, suitable for the issue. These children can be pupil of the 1st grade of the primary school in Pilsen. The design project has been verified in practice. I came to an interesting finding. Activities were conducted individually with each child. Results were evaluated by means of research (case study). In the Czech musical pedagogy we have prepared didactics (number of stimuli), which leads to a successful remedy of inability to sign. The remedy is based on the work of breathing and body of the individual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sarka Havlickova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce653,59 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce592,59 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce159,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.