Title: Hudební kultura města Kraslice
Other Titles: Musical Culture of the Town Kraslice
Authors: Kajabová, Michaela
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13987
Keywords: Kraslice;hudební kultura;hudební historie;hudební současnost;anketa;občan;dotazník;žák
Keywords in different language: Kraslice;music history;music today;survey;citizen;questionnaire;student
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části shrnuje hudební kulturu města Kraslice. Jejím cílem je zmapovat hudební kulturu města v minulosti a současnosti. Praktická část se skládá ze dvou částí, z ankety pro občany města Kraslice a z dotazníkového šetření pro žáky základní školy. Obě tyto metody zkoumají vztah občanů a žáků k hudební kultuře města Kraslice, jak jsou s ní spokojeni a zda je dostačující.
Abstract in different language: The thesis is divided into two parts. In the first theoretic part there is summarized a music culture of the Kraslice town. The thesis is mapping the present and past situation of music culture in the town. The practical part consists from two parts. The first part is focused on a survey among inhabitants of the town and the second on the survey among students of elementary schools. Both of these methods investigate an inhabitant's and student's relation to the culture of Kraslice town. The surveys explore how much they are satisfied and whether the cultural programme is sufficient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF diplomka Kajabova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Kajabova_hodnoceni_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce529,54 kBAdobe PDFView/Open
Kajabova_posudek_DP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce497,77 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Kajabova.pdfPrůběh obhajoby práce144,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.