Title: Hudba, koncentrace a relaxace - ve školní výuce i ve všedním životě
Other Titles: Music, Concentration and Relaxation - in School Education and in Everyday's Life
Authors: Stupková, Tereza
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13990
Keywords: koncentrace;relaxace;sluchová percepce;hudební psychologie;muzikoterapie hudební pedagogika;jóga
Keywords in different language: concentration;relaxation;sound perception;music psychology;musicotherapy;music pedagogy;yoga
Abstract: Tato práce se zabývá otázkou použití hudby v procesu koncentrace a relaxace s přesahem do obecného působení hudby na lidské tělo i mysl. Jaké charakteristické vlastnosti hudba vhodná k relaxaci či koncentraci má nebo naopak nemá a do jaké míry se tyto vlastnosti dají generalizovat. Vycházejíc z předešlých výzkumů, studií a literatury, zaměřujeme se na otázku sluchové percepce a jak je provázaná s preferencí hudby či ticha při náročné práci vyžadující koncentraci. Sluchová percepce je syntéza hudebních schopností a dovedností společně s biologickými a socio-kulturními předpoklady. Zaměřujeme se zejména na pedagogickou praxi a její možná východiska, vyplývající z výsledků výzkumu. Koncentrace a relaxace jsou ve školní výuce i ve všedním životě velmi důležité. Hudba je může podpořit ale i zhoršit. Učitel hudební výchovy má příležitost vézt své studenty, ukázat jim potenciál dané hudby. Jak hudba může podpořit procesy koncentrace a relaxace a jak studenty může vézt k vylepšení jejich učebních schopností.
Abstract in different language: This work deals with the question of using music in the processes of concentration and relaxation as well as general overview of the effects that music has on human body and mind. Which characteristics the music proper for concentration or relaxation has or doesn't have and if there are any general qualities of such music. Based on the earlier researches, studies and an appropriate literature, we focus on the question of sound perception and how it is related to the preference of music or silence during the work demanding a great deal of concentration. Sound perception is a synthesis of the musical abilities and skills as well as the biological conditions and socio-cultural context. We pay our attention especially to the pedagogical practice and how the results might affect it. The concentration and relaxation is very important in the school education as well as in the everyday life. Music can encourage these processes but the wrong one can make them ineffective. The teacher of the music has the opportunity to lead the students and to show them the potential of the music; how it can develop their abilities of concentration and relaxation and therefore lead them to the improvement of their learning skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stupkova DP 2014.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Stupkova_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce736,18 kBAdobe PDFView/Open
Stupkova_posudek_oponenta_DP_Liskova.pdfPosudek oponenta práce618,58 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_Stupkova.pdfPrůběh obhajoby práce194,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.