Title: Dispozice s obchodní firmou
Other Titles: Disposition with a Trade Name
Authors: Godycká, Kateřina
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14007
Keywords: obchodní firma;firemní právo;vlastnické právo;převod;přechod;NOZ;nový občanský zákoník
Keywords in different language: trade name;company law;ownership right;transfer;passage;NOZ;New Civil Code
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsoby a podmínkami dispozic s obchodní firmou. Podmínky disponování s obchodní firmou jsou aplikovány na podnikající osoby fyzické a právnické. Výsledkem práce je analýza právní úpravy dané problematiky.
Abstract in different language: This thesis deals with the terms and conditions of dispositions with a trade name. The dispozition terms of the trade name are applied to the business of natural and legal persons. Result of this work is an analyzis of the issue regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dispozice s obchodni firmou - Godycka Katerina.pdfPlný text práce586,92 kBAdobe PDFView/Open
Godycka-1.pdfPosudek vedoucího práce757,82 kBAdobe PDFView/Open
Godycka-2.pdfPosudek oponenta práce595,14 kBAdobe PDFView/Open
Godycka Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce293,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.