Název: Teoretické aspekty cenných papírů
Další názvy: Theoretical aspects of securities
Autoři: Matoušková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Vítek, Jindřich
Oponent: Pavlátová, Jarmila
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14012
Klíčová slova: cenné papíry;hybridní cenné papíry;dluhopisy;podnikové dluhopisy;akcie;obchodník s cennými papíry;burza cenných papírů;smlouvy o cenných papírech;občanský zákoník;rekodifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: securities;hybrid securities;bonds;corporate bonds;equity;brokerage firm;stock exchange;securities contracts;civil code;recodification
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na základní právní aspekty cenných papírů. Vzhledem k změnám, které nastaly k 1. 1. 2014, obsahuje diplomová práce porovnání nejvýznamnějších změn v souvislosti s předchozí úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the basic legal aspects of securities.Due to the changes that occurred on 1st January 2014, the thesis contains comparing the most significant changes in relation to the previous legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Teoreticke_aspekty_cennych_papiru.pdfPlný text práce755,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova-2.pdfPosudek oponenta práce810,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce315,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.