Název: Základní rozdíly staré a nové úpravy s.r.o.
Další názvy: Basic differences of old and new legislation of LLC
Autoři: Pešková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Krejsová, Zuzana
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14014
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným;zákon o obchodních korporacích;obchodní zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: limited liability company;business corporations act;commercial law
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je komparace právní úpravy účinné do 31.12.2013 a právní úpravy účinné od 1.1.2014. První kapitola nastiňuje stručně historii vývoje společnosti s ručením omezeným. Druhá kapitola se věnuje procesu založení a vzniku společnosti, včetně sepsání společenské smlouvy a zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Další kapitoly postupně přibližují orgány s. r. o. a společníky s. r. o. Do práce jsou dále zahrnuty možnosti změny společenské smlouvy, přeměny s. r. o. i zrušení a likvidace společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is the comparison of legislation in effect until December 31, 2013 and the legislation which came into force on January 1, 2014. The first chapter briefly outlines the history of the Limited Liability Company. The second chapter deals with the process of founding a company, including the drafting of the social contract and writing down the company in the Commercial Register. Other chapters gradually describe authorities and partners of LLC, options for changing the social contract, transformation, dissolution and liquidation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Zakladni rozdily stare a nove upravy s.r.o..pdfPlný text práce474,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova-1.pdfPosudek vedoucího práce526,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova-2.pdfPosudek oponenta práce683,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peskova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce287,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.