Title: Blankosměnka a její použití v obchodní praxi
Other Titles: Inchoate instrument and its use in commercial practice
Authors: Vacek, Ondřej
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Krejsová, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14017
Keywords: směnečné právo;blankosměnka;vyplňovací právo;zajišťovací blankosměnka
Keywords in different language: exchangge law;blank bill;fillin law;reinsurance blank bill
Abstract: Diplomová práce pojednává o blankosměnce a jejím použití v obchodní praxi. Práce se s ohledem na zvolené téma zabývá jednak samotnou podstatu a charakteristikou blankosměnky, ale i jejím postavením v rámci tuzemského právního řádu. Práce se nevyhne ani samotnému vzniku a vývoji směnečného práva, pričemž pozornost bude soustředěna právě na institut blankosměnky. Pro komplexní zhodnocení problematiky se budu v práci věnovat taktéž současnému stavu, kdy blankosměnka nachází své uplatnění především jako nástroj zajištění závazků.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on inchoate instrument and its use in commercial practice. Inchoate instrument is the most unique instrument to be found in our domestic law, instrument that found its undeniable position as a way of securing contractual obligations amongst wide range of creditors. Even though inchoate instrument yields many advantages it is also an instrument that can be abused thus I will try to outline its pros and cons in a context of contemporary commercial practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_FPR_DIPLOMOVA_PRACE_Blankosmenka_a_jeji_pouziti_v_obchodni_praxi_Ondrej_Vacek_2014.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Vacek-1.pdfPosudek vedoucího práce811,15 kBAdobe PDFView/Open
Vacek-2.pdfPosudek oponenta práce591,08 kBAdobe PDFView/Open
Vacek Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce283,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.