Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGemovová, Veronika
dc.contributor.authorKočová, Karolína
dc.contributor.refereeFirýtová, Rita
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:52Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:52Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-30
dc.identifier49317
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14021
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na fyzioterapeutické prostředky využívané k ovlivnění vertebrogenních onemocnění. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří přehled vertebrogenních onemocnění a jejich příčin, dále se zabývá vyšetřovacími metodami a fyzioterapeutickými prostředky, které se využívají k léčbě těchto onemocnění. Část praktická je tvořena podrobnými kazuistikami tří pacientů, kde jsem zjišťovala účinnost fyzioterapeutických prostředků, především různých forem dlouhodobě pravidelně prováděné kinezioterapie na dané vertebrogenní onemocnění. V kapitole diskuze jsou tato zjištění srovnávána s mými hypotézami.cs
dc.format88 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvertebrogenní onemocněnícs
dc.subjectfyzioterapeutické prostředkycs
dc.subjectkinezioterapiecs
dc.subjectsvalové dysbalancecs
dc.subjecthluboký stabilizační systémcs
dc.subjectpáteřcs
dc.titleFyzioterapeutické prostředky léčby vertebrogenních onemocněnícs
dc.title.alternativePhysioterapy means of treatment of vertebrogenic diseasesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on physiotherapeutic means used to affect vertebrogenic diseases. It is devived to a theoretical and practical part. The theoretical part consist an overview of vertebrogenic deseases and its causes, then deals with the methods of examination and physiotherapeutic means used to threat these deseases. The practical part is made up of detailed case studies of three patients, in which I identified the effectivness of physioterapeutical means, especially various form of long-term and regular physiotherapy, which is carried out on vertebrogenic deseases.en
dc.subject.translatedvertebrogennic diseasesen
dc.subject.translatedphysiotherapy meansen
dc.subject.translatedphysiotherapyen
dc.subject.translatedmuscular dysbalanceen
dc.subject.translateddeep stabilization systemen
dc.subject.translatedspineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Karolina Kocova 2014.pdfPlný text práce16,74 MBAdobe PDFView/Open
Kocova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce78,59 kBAdobe PDFView/Open
Kocova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce78,4 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba - Kocova.pdfPrůběh obhajoby práce438,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.