Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPokorná, Michaela
dc.contributor.authorKočandrlová, Ivana
dc.contributor.refereeStrnadová, Romana
dc.date.accepted2014-06-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:52Z-
dc.date.available2012-06-20cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:52Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier54626
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14023
dc.description.abstractPráce se skládá z části teoretické a praktické. První kapitola teoretické části pojednává o cévní mozkové příhodě, jejím rozdělení, možných následcích a zmiňuje ucelenou rehabilitaci. Druhá obsahuje stručné informace o afázii. Poslední kapitola se zaměřuje na terapii ruky. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé kazuistiky, které zahrnují autorem prováděné vyšetření, základní rehabilitační postupy a terapii klientů.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectafáziecs
dc.subjectergoterapie rukycs
dc.titleObnova komunikačních schopností klientů s afázií po cévní mozkové příhodě.cs
dc.title.alternativeThe renewal communication skills of clients with aphasia after stroke.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe work consists of theoretical and practical. The first chapter discusses the theoretical stroke, its distribution, and mentions the possible consequences of a complete rehabilitation. The second contains brief information about aphasia. The last chapter focuses on the treatment arm. In the practical part, there are individual case reports, which include the author carried out tests, basic rehabilitation procedures and therapy clients.en
dc.subject.translatedstrokeen
dc.subject.translatedaphasiaen
dc.subject.translatedoccupational therapy handen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova Ivana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce97,11 kBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova Ivana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce59,47 kBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova.pdfPrůběh obhajoby práce62,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.