Title: Podpora soběstačnosti u středně těžké mentální retardace dětí školního věku
Other Titles: Self-sufficiency support at school children with medium mental retardation
Authors: Řezánková, Markéta
Advisor: Kabourková, Tereza
Referee: Fluxová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14025
Keywords: ergoterapie;mentální retardace;soběstačnost;etiologie;diagnostika;klasifikace;augmentivní a alternativní komunikace
Keywords in different language: occupational therapy;mental retardation;self- sufficienci;etiology;diagnosis;classification;augmentative and alternative communication
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá podporou soběstačnosti u dětí se středně těžkou mentální retardací. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřující se na klasifikaci, etiologii a diagnostiku mentální retardace. Popisuje motorický vývoj u dětí bez zdravotního postižení. Praktická část se zabývá rozdílností schopností jedinců v jednotlivých skupinách a i rozdílností obou skupin. Na konci autorka srovnává názory a výsledky s jinými autory.
Abstract in different language: This thesis deals with the support of self-sufficiency in children with moderate mental retardation. The work is divided into a theoretical part focused on the classification, etiology and diagnosis of mental retardation. Describes how motor development in children with moderate mental retardation and children without disabilities. The practical part deals with the diversity of skills of individuals in each group, and even differences between the groups. At the end the author compares the ideas and results with other authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PODPORA SOBESTACNOSTI U STREDNE TEZKE MENTALNI RETARDACE VE SKOLNIM VEKU.pdfPlný text práce696,08 kBAdobe PDFView/Open
Rezankova Marketa - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce111,01 kBAdobe PDFView/Open
Rezankova Marketa - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce90,1 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba - Rezankova.pdfPrůběh obhajoby práce73,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.