Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRyba, Lukáš
dc.contributor.authorFeixová, Monika
dc.contributor.refereeWanka, Pavel
dc.date.accepted2014-06-11
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:56Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:56Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier55195
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14033
dc.description.abstractTato práce řeší možnosti fyzioterapeutických postupů u poliomyelitis anterior acuta, její dopad a vliv na vývoj postpoliomyelitického syndromu. Vyšetřeni byli čtyři pacienti, kteří v dětství prodělali paralytickou formu poliomyelitidy, kdy během dvou až čtyř dní došlo k rozvoji nesymetrických periferních obrn. K úpravě stavu byla jako jedna z hlavních metodik využita metoda dle Sestry Kenny. Následovalo klidové období, které trvalo 10 i více let. Poté se začala rozvíjet svalová slabost a atrofie převažující na periferii. Pro rychlost průběhu vzniku obrn, nebylo u pacientů možné jednoznačně určit, zda se jednalo o svaly primárně postižené v dětství. Postpoliomyelitický syndrom vyžaduje každoroční pobyt v lázeňském zařízení, které napomáhá zmírnit vzniklé obtíže.cs
dc.format110 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpoliomyelitis anterior acutacs
dc.subjectpoliomyelitiscs
dc.subjectpoliomyelitidacs
dc.subjectdětská obrnacs
dc.subjectpostpoliomyelitický syndromcs
dc.subjectPPScs
dc.subjectpolioviruscs
dc.subjectinaktivovaní poliomyelitická vakcínacs
dc.subjectživá perorální vakcínacs
dc.subjectmetoda sestry Kennycs
dc.subjectalienacecs
dc.subjectfunkční paralýzacs
dc.titleFyzioterapeutické postupy u poliomyelitis anterior acuta se zaměřením na postpoliomyelitický syndromcs
dc.title.alternativePhysiotherapeutic methods in poliomyelitis anterior acuta focusing on postpoliomyelitis syndromeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the problem of physiotherapy practice in poliomyelitis anterior acuta and its impact and influence on the development postpoliomyelitis syndrome. Examined were four patiens who experienced form of paralytic poliomyelitis as a child, when during two to four days there were unbalanced development of peripheral paralysis. To modify the condition was one of the main methodologies used method by Kenny Sister. This was followed by a rest period, which lasted 10 years or more. Then began to develop muscle weakness and atrophy predominant in the periphery. The rate of progression paralysis patiens can not be clear whether it was the muscle primarily affected in childhood. Postpoliomyelitis syndrome requires an annual stay in the spa facilities, which helps alleviate the incurred troubles.en
dc.subject.translatedpoliomyelitis anterior acutaen
dc.subject.translatedpoliomyelitisen
dc.subject.translatedpolioen
dc.subject.translatedpostpoliomyelitis syndromeen
dc.subject.translatedPPSen
dc.subject.translatedpoliovirus poliomyelitis inactivated valineen
dc.subject.translatedlive oral vaccineen
dc.subject.translatedsister Kenny´s methoden
dc.subject.translatedalienationen
dc.subject.translatedfunctional paralysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cela BC Feixova Monika.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Feixova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce551,45 kBAdobe PDFView/Open
Feixova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce673,02 kBAdobe PDFView/Open
Feixova.pdfPrůběh obhajoby práce416,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.